FKD_DajREJS
ID dokumentu z rejestru sprzedaży/zakupu dla dokumentu księgi głównej (moduł FK)

Składnia

FKD_DajREJS(parFKD)

Parametry

parFKD

Id dokumentu FK.

zwraca

Pusty - jeżeli wystąpił błąd

0 - jeżeli brak dokumentu rejestru

>0 - identyfikator dokumentu z rejestru

Opis

Funkcja zwraca identyfikator dokumentu z rejestru sprzedaży/zakupów, który jest dokumentem źródłowym danego dokumentu księgi głównej.


Przykłady

FKD_DajREJS(FKD:ID_DOK)
=> 1234

Zobacz również:

-