EODDZ_Symbol
Zwraca symbol dokumentu typ-nr/rok [nr.zew.] (moduł Sekretariat)

Składnia

EODDZ_Symbol(parEODDZ)

Parametry

parEODDZ

Identyfikator rekordu dziennika

zwraca

Symbol dokumentu

Opis

Funkcja służy do generowania symbolu dokumentu w formie typ-nr/rok. Jeśli dokument posiada nr zewnętrzny, to jest on dopisywany w nawiasie kwadratowym.


Przykłady

EODDZ_Symbol(EODDZ:ID_DZIENNIK)
=> FAKTURAVAT-1234/2000 [FV-123/2000]

Zobacz również:

-