NrTel_NumerSprawdz
Kontrola numeru telefonu (moduł Sekretariat)

Składnia

NrTel_NumerSprawdz(parNRTEL,parParametry)

Parametry

parNRTEL

Numer telefonu

parParametry

Jeden z parametrów może zostać użyty:

STACJONARNY - jeżeli numer telefonu jest stacjonarny, f. zwraca "S"
WYCZYSC - eliminuje z numeru niepotrzebne znaki

DLAWEBAPI - jak wyczyść, ale rygorystyczne. Jeśli numer nie spełnia założeń, funkcja zwraca pusty ciąg.

zwraca

Numer telefonu - jeśli poprawny

pusty - jeśli błędny

W przypadku opcji STACJONARNY:

S - numer stacjonarny

Opis

Funkcja kontroli numeru telefonu.


Przykłady

NrTel_NumerSprawdz('(+48) 22 123-45-67','WYCZYSC')
=> '+48221234567'

Zobacz również:

-