EGL_CzyRespondent
Sprawdza, czy wskazany kontrahent jest respondentem w głosowaniu (moduł Sekretariat)

Składnia

EGL_CzyRespondent(parEGL,parKTH)

Parametry

parEGL

Identyfikator głosowania

parKTH

Identyfikator kontrahenta

zwraca

0 - nie jest respondentem, 1 - jest respondentem

Opis

Funkcja służy do sprawdzenia, czy wskazany kontrahent jest respondentem we wskazanym głosowaniu.


Przykłady

EGL_CzyRespondent(EGL:ID,KTH:ID_KTH)
=> 1

Zobacz również:

-