EGL_CzyPojedynczeGlosowanie
Sprawdza, czy wskazane głosowanie jest kanonicznym głosowaniem (moduł Sekretariat)

Składnia

EGL_CzyPojedynczeGlosowanie(parEGL)

Parametry

parEGL

Identyfikator głosowania

zwraca

1 - kanoniczne głosowanie, 0 - nie kanoniczne głosowanie

Opis

Funkcja służy do sprawdzenia, czy wskazane głosowanie jest głosowaniem kanonicznym, czyli spełnia warunek posiadania tylko jednego pytania w rodzaju tak/nie.


Przykłady

EGL_CzyPojedynczeGlosowanie(EGL:ID)
=> 1

Zobacz również:

-