DanaZas
Wartość danej zasobu (moduł Czynsze)

Składnia

DanaZas(parIDDanej,parZasob,parSkladnik)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej zasobu

parZasob

Identyfikator zasobu

parSkladnik

Parametr nieaktywny

zwraca

Wartość danej na pierwszy dzień AKT:Rok,AKT:Mc.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej zasobu na dzień.


Przykłady

DanaZas(1,ZAS:ID_ZAS,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-