DajDG
Wartość danej globalnej na dzień (moduł Czynsze)

Składnia

DajDG(parIDDanej,parData)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej globalnej.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej globalnej na dzień.


Przykłady

DajDG(1,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

Zobacz również:

-