DajDK
Wartość danej karty na dzień (moduł Czynsze)

Składnia

DajDK(parIDKarty,parIDDanej,parData)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej.

parIDDanej

Identyfikator danej karty.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej karty na dzień.


Przykłady

DajDK(KAR:ID_KART,1,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

DajDk(kar:id_Karty ,1, today())

DajDk(kar:id_Karty ,1, Glo:DataAkt())

DajDk(kar:id_Karty ,1, Data(akt_mc,1,akt_rok) )

DajDk(kar:id_Karty ,'1|RET=DAK:opis' , today())

DajDk(kar:id_Karty ,'1|RET=DAK:Data_OD' , today())


Zobacz również:

-