DTS_CzyDzienSwiateczny
Czy zadana data wypada w święto (dzień wolny od pracy)

Składnia

DTS_CzyDzienSwiateczny(parData,parParametry)

Parametry

parData

Data clarion

parParametry

IGNORESATSUN - ignoruje soboty i niedziele, zwraca 1 tylko wtedy, gdy data znajduje się w tabeli dni specjalnych

zwraca

0 - nie, 1 - tak

Opis

Funkcja sprawdza, czy zadana data jest w systemie zdefiniowana jako dzień świateczny.


Dni świąteczne określone są w dwojaki sposób:

a) w parametrach globalnych - wspólne - dni świąteczne - parametry pozwalają określić status wszystkich sobót i niedziel.

b) w tabeli dni specjalnych - nadzorca - słowniki - dni świąteczne - gdzie operator może dodawać dowolne daty jako dni świąteczne.


Przykłady

DTS_CzyDzienSwiateczny(GLO:DataAkt)
=> '0'

Zobacz również:

-