DTS_CzyDTS
Czy zadana data wypada w dzień specjalny

Składnia

DTS_CzyDTS(parRodzaj,parData,parParametry)

Parametry

parRodzaj

0 - dzień świąteczny

parData

Data clarion

parParametry

W przypadku Rodzaj=0:

IGNORESATSUN - ignoruje soboty i niedziele, zwraca 1 tylko wtedy, gdy data znajduje się w tabeli dni specjalnych

zwraca

0 - nie, 1 - tak

Opis

Funkcja sprawdza, czy zadana data jest w systemie zdefiniowana jako data specjalna.


Przykłady

DTS_CzyDTS('0',GLO:DataAkt)
=> '0'

Zobacz również:

DTS_CzyDzienSwiateczny