DATA_Ost_Dzien_w_Mies
Zwraca datę reprezentującą ostatni dzień danego miesiąca

Składnia

DATA_Ost_Dzien_w_Mies(parData)

Parametry

parData

Data w formacie Clarion.

zwraca

Data w formacie Clarion.

Opis

Funkcja dla zadanej daty wyznacza datę ostatniego dnia miesiąca z daty wejściowej.


Przykłady

DATA_Ost_Dzien_w_Mies( DATE(1,1,2015) )
=> 76543

Zobacz również:

-