DajDateSzcz
Manipulacja datą na podstawie roku, miesiąca i parametru

Składnia

DajDateSzcz(parOpis,parRok,parMc)

Parametry

parOpis

Określa operację.

parRok, parMc

Rok i miesiąc.

Alternatywnie w polu rok można podać datę, a pole miesiąc pozostawić puste - w takiej sytuacji funkcja pobiera rok i miesiąc z podanej daty.

zwraca

Wynik wybranej operacji.

Opis

Funkcja służy do manipulacji datą - na podstawie zadanego roku, miesiąca i operacji zwraca datę w formacie Clarion.


Operacje

POCZ_MIES, PM

Pierwszy dzień miesiąca

KONC_MIES, KM

Ostatni dzień miesiąca

POCZ_KWART, PK

Pierwszy dzień kwartału

KONC_KWART, KK

Ostatni dzień kwartału

POCZ_POLR, PP

Pierwszy dzień półrocza

KONC_POLR, KP

Ostatni dzień półrocza

POCZ_ROKU, PR

Pierwszy dzień roku

KONC_ROKU, KR

Ostatni dzień roku

POCZ_POPRZ_MIES, PPM

Pierwszy dzień poprzedniego miesiąca

KONC_POPRZ_MIES, KPM

Ostatni dzień poprzedniego miesiąca

POCZ_POPRZ_KWART, PPK

Pierwszy dzień poprzedniego kwartału

KONC_POPRZ_KWART, KPK

Ostatni dzień poprzedniego kwartału

POCZ_POPRZ_POLR, PPP

Pierwszy dzień poprzedniego półrocza

KONC_POPRZ_POLR, KPP

Ostatni dzień poprzedniego półrocza

POCZ_POPRZ_ROKU, PPR

Pierwszy dzień poprzedniego roku

KONC_POPRZ_ROKU, KPR

Ostatni dzień poprzedniego roku

POCZ_NAST_MIES, PNM

Pierwszy dzień następnego miesiąca

KONC_NAST_MIES, KNM

Ostatni dzień następnego miesiąca

POCZ_NAST_KWART, PNK

Pierwszy dzień następnego kwartału

KONC_NAST_KWART, KNK

Ostatni dzień następnego kwartału

POCZ_NAST_POLR, PNP

Pierwszy dzień następnego półrocza

KONC_NAST_POLR, KNP

Ostatni dzień następnego półrocza

POCZ_NAST_ROKU, PNR

Pierwszy dzień następnego roku

KONC_NAST_ROKU, KNR

Ostatni dzień następnego roku

Przykłady

DajDateSzcz('PM',AKT:Rok,AKT:Mc)
=> 76543

Zobacz również:

-