C_mcrok
Miesiąc i rok słownie

Składnia

C_mcrok(parMc,parRok)

Parametry

parMc, parRok

Miesiąc i rok do przekształcenia

zwraca

Słowny odpowiednik.

Opis

Funkcja służy przekształcania roku i miesiąca w wyrażenie słowne.


Przykłady

C_mcrok(1,2015)
=> 'styczeń 2015'

Zobacz również:

-