C_Slownie
Sformatowana kwota słownie

Składnia

C_Slownie(parKwota)

Parametry

parKwota

Kwota (sformatowana @N-17_`2) do przekształcenia na tekst

zwraca

Słowny odpowiednik kwoty.

Opis

Funkcja służy przekształcania kwoty w wyrażenie słowne.


Przykłady

C_Slownie('         1 234,56')
=> 'jeden_tysiąc_dwieście_trzydzieści_cztery_złote_56/100'

Zobacz również:

-