BezMyslnikow
Usuwa myślniki z zadanego łańcucha znaków

Składnia

BezMyslnikow(parCiąg)

Parametry

parCiąg

Dowolny ciąg znaków.

zwraca

Ciąg bez myślników.

Opis

Funkcja służy usuwania myślników z dowolnego łańcucha znaków. Przykładowo pozwala na usunięcie myślników ze sformatowanego numeru NIP.


Przykłady

BezMyslnikow('999-87-65-444')
=> 9998765444

Zobacz również:

-