Adm/Nier/Ob/Zas/Kar cyklicznie
Generator raportów


Szablon raportu umożliwiający przebieg wielokrotny po jednej z pięciu tabel: Administracje, Nieruchomości, Obiekty, Zasoby lub Karty czynszowe.

Decyzję o wyborze tabeli można podjąć podczas projektowania wydruku lub pozostawić do wyboru użytkownikowi podczas generowania wydruku.


Wydruk umożliwia cykliczność w okresach: brak cykliczności, rok, kwartał, miesiąc, dzień.
Cykliczność można ustalić podczas projektowania wydruku lub zostawić do wyboru użytkownikowi.


Na start wydruk musi wywołać funkcję Ustaw_GenANOZKC.


W zależności od wybranej tabeli - podczas generowania raportu dostępne są identyfikatory oraz wypełnione są bufory odpowiednich tabel (bazowa oraz w górę w hierarchii, np. dla obiektów: ob, nier, adm).


Domyślnie dane sortowane są wg tabeli bazowej, następnie wg roku/kwartału/miesiaca/daty.

Dodatkowa opcja funkcji Ustaw... umożliwia ustalenie alternatywnego sortowania danych.


Przykładowe wykorzystanie szablonu: wydruk wg obiektów - tabela obrotów miesięcznych.


---