Ustaw_GenANOZKC
Ustawienie zakresu dla wydruku Adm/Nier/Ob/Zas/Kar Cyklicznie

Składnia

Ustaw_GenANOZKC(parTabela,parDataOd,parDataDo,parCykl,parUsr,parZaawansowane,parParametry)

Parametry

parTabela

Wybór tabeli głównej przebiegu:

pusty - nieokreślony, pozwala wybrać użytkownikowi podczas drukowania

A - administracje

N - nieruchomości

O - obiekty

Z - zasoby

K - karty czyszowe

parDataOd, parDataDo

Przedział dat.

Jeśli nie określono, użytkownik ustawia zakres dat podczas wydruku.

parCykl

Cykliczność dla zadanego przedziału dat.

Jeśli nie określono, użytkownik ustawia cykliczność podczas wydruku.

0 - bez cykliczności

R - rocznie

K - kwartalnie

M - miesięcznie

D - dziennie

parUsr

Pole użytkownika, evaluate, generowane podczas generowania kolejki.

Pole można wykorzystać do utworzenia alternatywnego sortowania raportu.

Jeśli nie określono, użytkownik może edytować wartość pola samodzielnie.

Evaluate - dostępne są pozostałe pola kolejki oraz rekordy wybranej tabeli oraz w hierarchii w górę.

parZaawansowane

Filtrowanie zaawansowane, evaluate, używane podczas generowania kolejki.

Jeśli nie określono, użytkownik może edytować wartość pola samodzielnie.

Evaluate - dostępne są pozostałe pola kolejki oraz rekordy wybranej tabeli oraz w hierarchii w górę.

parParametry

Parametry dodatkowe.

DATA - pozwala na edycję pól data od-do pomimo podania ich jako parametry funkcji.

CYKL - pozwala na edycję cyklu pomimo podania go jako parametru funkcji.

USR - pozwala na edycję pola USR pomimo podania go jako parametru funkcji.

ZAAW - pozwala na edycję filtra zaawansowanego pomimo podania go jako parametru funkcji.

zwraca

0 jeżeli anulowano,

1 jeżeli poprawnie wygenerowano zakres.

Opis

Funkcja przygotowuje zestaw danych dla wydruku generatora raportów Adm/Nier/Ob/Zas/Kar Cyklicznie.


Przykłady

Ustaw_GenANOZKC('O','','','M','','','')
=> '1'

Zobacz również:

-