ADMC
Różne operacje na obsługiwanych cechach (moduł ADM)

Składnia

ADMC(parParametry)

Parametry

parParametry

CECHA - identyfikator cechy

REQUEST=... - żądanie do funkcji

 NAZWA - zwraca nazwę cechy

 EVALUATE - zwraca wynik ewaluacji parametru WARTOSC

 FORMAT - zwraca picture wybranej cechy

 FORMATUJ - formatuje wartość parametru WARTOSC odpowiednim picture cechy

 ALIGN - zwraca wyrównanie danej cechy (zależnie od typu): RIGHT, LEFT lub CENTER

 ZNAJDZIDT - zwraca IDT danej cechy (1|20|3|4)

 NIECZYNNE - 1, jeśli cecha jest nieczynna

 AGGREGATION - zwraca jedną z trzech możliwych agregacji: SUM, LOHI lub COUNT

 CHAINUP - zwraca string hierarchii cech w drzewie cech, opcjonalnie SEPARATOR określa separator kolejnych cech, opcjonalnie REVERSE oznacza odwrotną kolejność

 PRINTNAME - jeżeli określona, zwraca nazwę cechy do wydruku. Jeżeli nazwa do wydruku nie jest określona, to działa jak CHAINUP.

zwraca

Wynik zależny od parametrów

Opis

Funkcja wykonuje operację zależną od parametrów. W systemie również pod nazwą ADMCechy_SOP.


Przykłady

ADMC('CECHA=1|REQUEST=CHAINUP|REVERSE')
=> <>

Zobacz również:

-