fsFormyPlatnosci
Zwraca dostępne formy płatności w formacie fromString

Składnia

fsFormyPlatnosci()

Parametry

zwraca

Formy płatności w formie fromString.

Opis

Funkcja pobiera dostępne formy płatności ze słownika operatora i zwraca jako ciąg znaków, gdzie kolejne pozycje separowane są znakiem "|".


Przykłady

fsFormyPlatnosci()
=> 'przelew|gotówka|...'

Zobacz również:

-