aktualny_dodatek
Kwota dodatku mieszkaniowego

Składnia

aktualny_dodatek(parIDKarty,parData)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parData

Data 'na dzień'

zwraca

Kwota dodatku

Opis

Funkcja zwraca kwotę dodatku na dzień.


Przykłady

aktualny_dodatek(KAR:ID_KART,GLO:DataAkt)
=> '123.45'

Zobacz również:

-