_FSV
Zwraca tekst pozycji pod wskazanym numerem pozycji we wskazanym fromStringu

Składnia

_FSV(parFromString,parPozycja)

Parametry

parFromString

Przetwarzany fromString.

parPozycja

Wskazana pozycja.

zwraca

Jeżeli pozycja o zadanym numerze występuje w fromStringu, zwraca jej tekst, uwzględniając eliminację rekordów separatora "-". W przeciwnym razie zwraca pusty ciąg.

Opis

Funkcja służy przetwarzaniu fromString. Alias funkcji FromString_Value.


Przykłady

_FSV('A|#1|B|#2|C|#3',2)
=> '2'

Zobacz również:

FromString_Value