ZuzycieLicznikaZb
Zużycie licznika zbiorczego (moduł Media)

Składnia

ZuzycieLicznikaZb(parIDWezla,parNrLicznika,parDataOd,parDataDo,parFltOLZ)

Parametry

parIDWezla

Identyfikator węzła

parNrLicznika

Numer licznika zbiorczego

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parFltOLZ

Filtr zaawansowany odczytów liczników zbiorczych

zwraca

Zużycie licznika zbiorczego

Opis

Funkcja służy do wyliczania zużycia licznika zbiorczego na węźle.


Przykłady

ZuzycieLicznikaZb(MEW:IDWezla,'12345678',DATE(1,1,2015),DATE(12,31,2015),'')
=> '1234.56'

Zobacz również:

-