Zmienne globalne:


AKT:Admg

AKT:Aos

AKT:Rok

AKT:Mc

AKT:Id_roku

AKT:Id_mca

AKT:Mag

GLO:DataAkt

GLO:CZ_TrybArchiwum

GLO:Czy_Filtr_Admg

GLO:SQLSwitch

GLO:Debug


Ścieżki:


GLO:CommandPath

GLO:PATH

GLO:PATH_ADA

GLO:PATH_OP

GLO:PATH_OPFILES

GLO:PATH_Szablony

GLO:PATH_QGZ

GLO:PATH_Wydruki

GLO:PATH_JPK

GLO:TXT

GLO:Bazy:Czynsz

GLO:Bazy:Dcm

GLO:Bazy:EN

GLO:Bazy:EOD

GLO:Bazy:Faktury

GLO:Bazy:FK

GLO:Bazy:Adm

GLO:Bazy:GZM

GLO:Bazy:Kasa

GLO:Bazy:Koszt

GLO:Bazy:Kredyty

GLO:Bazy:Magazyn

GLO:Bazy:Media

GLO:Bazy:Mel

GLO:Bazy:PN

GLO:Bazy:St

GLO:Bazy:WBS

GLO:Bazy:Wi

GLO:Bazy:Wklady

GLO:Bazy:Zgl