Zaznaczarka - Dialog wyboru elementów do przetwarzania
Uniwersalne okno wyboru admg, nieruchomości, obiektów, zasobów, kontrahentów, kart czynszowych, członków i przydziałów DCM


Wprowadzenie


Okno służy określania zbioru elementów do przetwarzania. Obsługuje hierarchicznie administracje, nieruchomości, obiekty (budynki), zasoby (lokale), kontrahentów, karty czynszowe oraz członków i przydziały z DCM.


Hierarchiczność polega na kaskadowym zaznaczaniu elementów niższych w hierarchii (np. wszystkich zasobów w zaznaczanym obiekcie), co pozwala na proste zaznaczanie pojedynczych elementów wg ich przynależności.


Okno obsługuje natywnie status elementów, tj. aktywne/nieaktywne - domyślnie wybierane są tylko elementy aktywne (czynne).


Umożliwiono wykonywanie bardziej skomplikowanych logicznych operacji na zbiorach stosując kryteria zakresowe do zaznaczania lub odznaczania.


Dodatkowym ułatwieniem w pracy jest możliwość zapisywania zaznaczeń do późniejszego ponownego wykorzystania oraz możliwość współdzielenia zapisanych zaznaczeń ze współpracownikami.


Opis elementów okna1. Poziomy. Zakładki pozwalają na wybranie bieżącego poziomu pracy. Docelowy poziom jest zawsze oznaczony pogrubioną czcionką.


2. Sortowanie. Zakładki ustawiają porządek sortowania elementów listy 3.


3. Lista elementów. Lista elementów wybranego poziomu do zaznaczania. Elementy zaznaczone oznaczono kolorem zielonym. Elementy nieczynne - bladą czcionką.


4. [Wszystko]. Funkcja zaznaczenia wszystkich elementów na bieżącej liście.


5. [Czyść]. Czyści pamięć zaznaczeń.


6. [Zakresy]. Pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie zbioru elementów na bazie zadanych kryteriów (np. kodów od-do, wybranych typów zasobów etc...). Dodatkowa opcja pozwala na zaznaczenie elementów spośród już zaznaczonych ([Zaznacz z wybranych]).


7. [Wczytaj]. Wczytuje z zapisanych wcześniej zestawów.


8. [Zapisz]. Zapisuje pod wskazaną nazwą do zapisanych zestawów zaznaczeń.


9. Zaznaczanie. Opcje zaznaczania.


       - Kaskada - gdy opcja jest włączona, zaznaczane są również elementy niższe w hierarchii (np. zasoby w obiektach, karty w zasobach) do poziomu docelowego włącznie.

       - Czynne / Nieczynne / Wszystkie - określa, które elementy mogą być zaznaczane (zarówno ręcznie, jak i funkcjami 4, 5, 6).


10. Podsumowanie. Wyświetla podsumowanie bieżącego zaznaczenia oraz liczbę wybranych elementów.


11. [Ok]. Akceptacja wyboru i zamknięcie okna.


---