ZasobAktywny
Konwersja kodu zasobu na identyfikator

Składnia

ZasobAktywny(parIDZasobu,parData,parDataDo)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu. Można użyć id ze znakiem ujemnym w sytuacji, gdy mamy pewność, że znacznik rekordu jest właściwe ustawiony, (funkcja nie odszukuje rekordu, co przyśpiesza uzyskanie wyniku)

parData

Data numeryczna. Data na dzień lub data od.

parDataDo

Data numeryczna. Parametr pusty lub data do.

zwraca

Jeżeli podano tylko parData:

1 - zasób aktywny, 0 - zasób nieaktywny, 2 - jeszcze aktywny, ale wkrótce nie.


Jeżeli podano parData i parDataDo:

1 - zasób aktywny w okresie (przynajmniej jeden dzień), 0 - zasób nieaktywny w okresie

Opis

Funkcja sprawdza aktywność zasobu na dzień lub w okresie.


Przykłady

ZasobAktywny(ZAS:ID_ZAS,GLO:DATAAKT)
=> '1'

ZasobAktywny(ZAS:ID_ZAS,DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000))
=> '1'

Zobacz również:

-