Zas_zu
Zużycie liczników w zasobie

Składnia

Zas_zu(parIDZasobu,parTypLicznika,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parTypLicznika

Typ mediów, np. 'ZW'

parDataOd, parDataDo

Okres daty od-do

zwraca

Zużycie liczników danego typu w zadanym okresie w zasobie

Opis

Funkcja zwraca zużycie liczników indywidualnych w wybranym zasobie dla danego typu mediów w okresie określonym datami od-do.


Przykłady

Zas_zu(ZAS:ID_ZAS,'ZW',DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000))
=> '123.45'

Zobacz również:

-