ZasPole
Zwraca wartość pola zasobu na dzień

Składnia

ZasPole(parIDZasobu,parPole,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parPole

Nazwa pola zasobu, np. "ZAS:KOD" lub dowolne wyrażenie clarionowe.

Dodatkowo zabindowane zmienne:

_ZasPole:Data - alias do parData

_ZasPole:IDZas - identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.
Dodatkowo można dodać parametr w stylu paramString:
DEBUG - powoduje wypisywanie dodatkowo komunikatów do systemowego debuggera

zwraca

Wartość pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wartość pola zasobu na zadany dzień.


Przykłady

ZasPole(ZAS:ID_ZAS,'ZAS:KOD',GLO:DataAkt)
=> '01001001'

Zobacz również:

-