ZWezlaSzereg
Zwraca sumę wartości z węzła

Składnia

ZWezlaSzereg(parAdmg,parTyp,parKod,parDataOd,parDataDo,parParametry)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parTyp

Typ węzła, np. 'ZW'

parKod

Kod węzła

parDataOd, parDataDo

Przedział dat od-do

parParametry

RET=DRW oraz IDDRW=n - suma danej rozliczeniowej n z węzła

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje z węzła.


Przykłady

ZWezlaSzereg(MEW:ID_ADMG,MEW:TYP,MEW:KODWEZLA,0,99999,1)
=> 123.4567

Zobacz również:

-