ZWezla
Zwraca wybraną wartość zależną od wybranego węzła na dzień

Składnia

ZWezla(parAdmg,parKod,parTyp,parCo,parParametr,parData,parFiltr)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parKod

Kod węzła lub plik tekstowy z listą kodów węzłów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, kody węzłów w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parTyp

Typ węzła, np. 'ZW'

parCo

PZ - pole zasobu

KC - dana karty

SZ - liczba zasobów

ZP - za pomocą funkcji ZasPole

DZ - dana zasobu

CZ - cecha zasobu

LL - lista lokali

PUSTOSTAN_U - udział pustostanów (wg udziału zasobu w nieruchomości)

ZUZW - zużycie zimnej wody w zasobie

ZUCW - zużycie ciepłej wody w zasobie

E# - ewaluacja wyrażenia w parParametr

parParametr

Gdy PZ lub ZP - pole zasobu, np. "zas:powierzchnia".

Gdy KC - id danej karty.

Gdy DZ - id danej zasobu.

Gdy ZUZW,ZUCW - data początkowa stanu licznika


Dodatkowe zmienne zabindowane dla opcji E#:

_ZWEZLA:Data - dostęp do zmiennej parData

_ZWEZLA:IDWezla - identyfikator węzła

_ZWEZLA:IDOb - identyfikator obiektu

_ZWEZLA:IDZas - identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o węźle lub liście węzłów na zadany dzień.


Przykłady

ZWezla(MEW:ID_ADMG,MEW:KODWEZLA,MEW:TYP,'SZ','',GLO:DataAkt,'')
=> '15'

Zobacz również:

-