ZGL_StatusCmp
Porównaj statusy zgłoszenia (moduł Zgłoszenia)

Składnia

ZGL_StatusCmp(parStatusA,parStatusB)

Parametry

parStatusA, parStatusB

Status zgłoszenia

zwraca

-1 : A < B

0 : A = B

1 : A > B

-2 : nieprawidłowy status (A lub B)

Opis

Funkcja porównuje statusy zgłoszenia pod względem chronologicznym.


Przykłady

ZGL_StatusCmp(0,1)
=> -1

Zobacz również:

-