Wyszukiwanie dłużników
Windykacje / Operacje / Wyszukiwanie dłużników


Wprowadzenie


Okno służy do przeprowadzenia operacji wyszukania dłużników. Dłużnicy wyszukiwani są spośród kart czynszowych zalegających z opłatami. Wyszukanym dłużnikom można założyć sprawę windykacyjną (moduł Windykacje) lub wysłać upomnienie w formie pisma (wydruk).


Opis elementów okna1. Stan zadłużenia na rok/miesiąc. Rok i miesiąc obrotowy na podstawie ustawienia bieżącego aplikacji.


2. Zakres zasobów. Zakres zasobów kodami od-do. Dłużnicy będą wyszukiwani tylko spośród kart czynszowych w określonym zbiorze zasobów.


3. Konta czynszowe. Należy zaznaczyć konta czynszowe, na których saldo ujemne wskazuje zadłużenie karty czynszowej.


4. Rodzaj salda. Określa metodę wyznaczania salda. Księgowe posługuje się miesiącem księgowania, natomiast wymagalne terminem płatności.


5. Opcje dodatkowe. Również kontrahenci posiadający już sprawę w toku - włączona pozwala na wyszukiwanie również dla tych dłużników, którym już założono sprawę w module Windykacje.


6. Filtr zaawansowany. Pozwala filtrować karty czynszowe dodatkowym wyrażeniem.


7. [Znajdź dłużników]. Uruchamia procedurę wyszukiwania dłużników.Wyniki wyszukiwania


W przypadku znalezienia dłużników dla zadanych kryteriów okno przechodzi do panelu wyników:1. Filtrowanie. Panel opcjonalnych filtrów - wg kwoty zadłużenia (kolumna Zaległość) oraz liczby miesięcy zaległości (kolumna LMZ).


2. Sortowanie listy wyników. Wybór porządku za pomocą zakładek.


3. Lista wyników wyszukiwania. Wyświetla wyniki wyszukiwania dłużników.


4. Panel podsumowania. Po lewej stronie przyciski zaznacz/odznacz wszystkie. Poniżej liczba kart zaznaczonych/wszystkich. Po prawej stronie podsumowanie kwotowe.


5. [Zmień zakres danych]. Powrót do panelu ustawień wyszukiwania.


6. [Załóż sprawy wybranym]. Funkcja seryjnego zakładania spraw wybranym kartom czynszowym (moduł Windykacje). Po wykonaniu operacji zaznaczone wcześniej pozycje są usuwane z listy.


7. [Drukuj]. Drukowanie wyników wyszukiwania.


8. [Wystaw upomnienia]. Funkcja seryjnego wystawiania upomnień (pisma). Po wykonaniu operacji zaznaczone wcześniej pozycje są usuwane z listy.


9. [Załóż sprawę]. Funkcja zakładania sprawy wybranej jednej karcie czynszowej.