WynikNRR
Nowe rozliczenia roczne, zbiorcze. (moduł Czynsze RR)

Składnia

WynikNRR(parTryb,parID,parGrupa,parPodgrupa,parSkladniki,parDataOd,parDataDo,parPole)

Opis

Funkcja - alias do NRR_DajWynikZbi.


Zobacz również:

-