Przebieg rozliczenia

Po wybraniu przycisku "rozlicz wszystko", albo "rozlicz zakres" w głównym oknie rozliczeń, otwiera się przedstawiona poniżej formatka.


Rys.1. Okno wykonywania rozliczeń

Opis elementów okna:

  • Zakres - grupa kontrolek służąca do wyboru zakresu administracji, osiedli, nieruchomości lub obiektów, które mają zostać rozliczone.
  • Grupy składników - lista służąca do wyboru składników, których ma dotyczyć rozliczenie. Na liście pokazane są podgrupy i grupy składników ułożone w hierarchię drzwiastą.
  • Rodzaj rozliczenia - parametr określający, czy program ma poprzestać wyłącznie na zbiorczym rozliczeniu obiektów, czy ma wykonać także rozliczenia indywidualne na kartach czynszowych.
  • Opcje - dodatkowe opcje określające datę rozliczenia, rozliczany okres, oraz paczkę, do której mają trafić wyniki.

Po kliknięciu na przycisk "Rozlicz" należy zaczekać na pojawienie się ekranu z wynikami przedstawionego na rys.2.


Rys.2. Wyniki rozliczeń

W tym momencie można przeanalizować uzyskane wyniki i w zależności od rezultatu kontynuować rozliczanie (przycisk "Kontynuuj"), lub przerwać (przycisk "Anulu") i wrócić do poprzedniego okna.

Powrót na górę
Powrót do spisu treści