Wydruk e-Sprawozdania

Po użyciu przycisku [Drukuj] (lub odpowiednio [Excel] w przypadku eksportu do programu Excel) wyświetlane jest okno dialogowe przygotowania wydruku:

a) Nagłówek wydruku.

Pola umożliwiają edycję nagłówka wydruku celem dostosowania do potrzeb indywidualnych operatora.

b) Sekcje wydruku.

Lista umożliwia wybór drukowanych sekcji. Jeżeli wydruk został wywołany z okna z aktywną zakładką „Podział wg kategorii”, to zaznaczona będzie tylko bieżąca kategoria. Jeżeli wydruk wywołano z zakładki „Wszystko”, to zaznaczone będą wszystkie sekcje. Można dopasować listę wybranych sekcji wg indywidualnych potrzeb operatora.

c) Opcje.

Opcje są domyślnie ustawione tak samo, jak na podglądzie dokumentu i mają takie samo działanie.