Rozliczenia roczne - wstęp

Rozdział ten jest wprowadzeniem w tematykę rozliczeń, opisuje sposób ich przeprowadzenia oraz niezbędne uprawnienia, które musi posiadać użytkownik, aby móc z modułu rozliczeń skorzystać.

Wybierz:

Uruchomienie

Moduł rozliczeń rocznych uruchamiany jest z programu CZYNSZE poprzez wybranie opcji "rozliczenia roczne" w menu "operacje".


Rys.1. Uruchomienie rozliczeń

Po uruchomieniu na ekranie pojawia się poniższe okno rozliczeń:


Rys.2. Okno rozliczeń

Opis

W oknie rozliczeń dostępne są przyciski rozmieszczone na dwóch zakładkach: rozliczenie i definicja. Pierwsza zakładka zawiera elementy pozwalające wykonywać rozliczenia i przetwarzać uzyskane wyniki. Druga zakładka pozwala na modyfikację przebiegu rozliczeń poprzez zmianę definicji.

Lista przycisków na zakłace "Rozliczenie":

  • Rozlicz wszystko - wykonanie pełnego rozliczenia dla wszystkich administracji z minimalną liczbą opcji do wyboru,
  • Rozlicz zakres - wykonywanie rozliczeń dla wybranego zakresu administracji, osiedli, nieruchomości lub obiektów,
  • Przegląd rozliczeń zbiorczych - przegląd rozliczeń zbiorczych wg rozliczanych administracji, osiedli, nieruchomości lub obiektów,
  • Przegląd rozliczeń - przegląd łączący wyniki rozliczeń zbiorczych z rozliczeniami indywidualnymi na kartach,
  • Przegląd rozliczeń indywidualnych - przegląd rozliczeń indywidualnych wg zasobów,
  • Przegląd paczek rozliczeniowych - lista zdefiniowanych paczek rozliczeniowych,
  • Eksport do naliczeń - zapis wyników do bazy naliczeń.

Opis zakładki "Definicja" umieszczono w rozdziale dotyczącym definiowania rozliczeń.

Uprawnienia

Do pracy z rozliczeniami rocznymi niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Są one nadawane w programie nadzorca po wybraniu opcji "operatorzy i uprawnienia" w menu "narzędzia". W grupie uprawnień dotyczących programu CZYNSZE znajdują się trzy pozycje związane z rozliczeniami:

  • Dostęp do rozliczeń rocznych - pozwala na otwarcie okna rozliczeń oraz ich przegląd.
  • Definicja rozliczeń rocznych - pozwala przejść na zakładkę definicje i modyfikować wzory.
  • Przeprowadzanie rozliczeń rocznych - pozwala wykonywać rozliczenia.

Powrót na górę
Powrót do spisu treści