Wprowadzenie

Moduł E-Sprawozdania umożliwia utworzenie, edycję i zapis e-sprawozdania finansowego w formie XML zgodnej ze schematami udostępnionymi przez ministerstwo.

Dostępne warianty sprawozdań: jednostka inna, jednostka mała oraz jednostka mikro w złotych.

Proces obejmuje etapy:

1. Utworzenie e-sprawozdania – wybór wariantu i opcji decydujących o strukturze dokumentu.

2. Edycja e-sprawozdania – wypełnienie poszczególnych sekcji dokumentu.

3. Omówienie rodzajów pozycji edycyjnych.

4. Dostosowanie struktury sprawozdania finansowego do potrzeb jednostki.

5. Wydruk (opcjonalnie) – drukowanie papierowej wersji sprawozdania.

6. Eksport do formatu XML – zapis w formie XML przy jednoczesnej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych i zgodności ze schematem rządowym.