WebBrowser
Przeglądarka WWW.

Składnia

WebBrowser(parParametry)

Parametry

URL

Adres strony do wyświetlenia

MODAL

Jeśli parametr jest obecny, przeglądarka zostanie otwarta w bieżącym wątku.

W przeciwnym razie jako nowy wątek aplikacji.

TITLE

Tytuł okna przeglądarki

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja wyświetla okno przeglądarki WWW.


Przykłady

WebBrowser('URL=http://www.wp.pl/|MODAL')
=> ''

Zobacz również:

-