Waluta
Symbol waluty

Składnia

Waluta(parAdmg,parRok)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji. Domyślnie bieżąca administracja.

parRok

Rok obrotowy. Domyślnie rok bieżący.

zwraca

Symbol waluty.

Opis

Funkcja zwraca 3-literowy symbol waluty. W przypadku, gdy nie podano admg i roku, wybierane są bieżące admg i rok. Jeżeli admg i rok nie zostaną odnalezione, zwraca ' zł'.


Przykłady

Waluta('','')
=> 'PLN'

Zobacz również:

-