Waluta
Obowiązująca waluta (moduł FK)

Składnia

Waluta(parAdmg,parRok)

Parametry

parAdmg, parRok

ID administracji i rok.

zwraca

Ciąg znaków waluty

Opis

Funkcja zwraca ciąg znaków obowiązującej waluty.


Przykłady

Waluta(Akt:Admg,Akt:Rok)
=> ' zł'

Zobacz również:

-