WNWezwania_Sum
Zlicza, sumuje określone dane z korespondencji windykacyjnej dla zadanych parametrów wejściowych (moduł WI)

Składnia

WNWezwania_Sum(parIDT,parIDR,parTypDok,parDataOd,parDataDo,parFlt,parCoEval)

Parametry

parIDT

Wątek:

ADM - wg administracji

OPE - wg operatorów prowadzących sprawę

KAR - wg kart czynszowych w sprawie

ZAS - wg zasobów

OBI - wg obiektów

NIE - wg nieruchomości

KTH - wg kontrahentów

WNS - wg spraw czynszowych

parIDR

Identyfikator rekordu w wybranym wątku

parTypDok

Typy dokumentów wezwań, dzielone średnikiem

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do.

parFlt

Filtr zaawansowany poszczególnych wezwań

parCoEval

(pusty) lub SZT - liczba wezwań

NAL - suma kwot należności

ODS - suma kwot odsetek

KOS - suma kwot kosztów

w pozostałych przypadkach parametr jest ewaluowany jako wyrażenie j.Clarion.

zwraca

Wybraną informację z korespondencji windykacyjnej

Opis

Funkcja zwraca wybraną wartość z korespondencji windykacyjnej.


Przykłady

WNWezwania_Sum('OPE',1,'WDZ',0,99999,'','NAL')
=> '123456.78'

Zobacz również:

-