WNUgody_Tabela
Tabele ugód (moduł WI)

Składnia

WNUgody_Tabela(parIdSprawy,parDataOd,parDataDo,parParametry)

Parametry

parIdSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do.

parParametry

KTH=(id kth) - jeżeli nie podano identyfikatora sprawy, to ugody ze wszystkich spraw danego kontrahenta

zwraca

Tabela ugód

Opis

Funkcja zwraca tabele ugód wybranej sprawy lub kontrahenta.


Przykłady

WNUgody_Tabela(WNS:ID_SPRAWY,0,99999,'')
=> <tabela tekstowa>

Zobacz również:

-