WNSprawa_SumaPozycji
Agregacja pozycji sprawy (moduł WI)

Składnia

WNSprawa_SumaPozycji(parParametry)

Parametry

ID_SPRAWY

Identyfikator sprawy windykacyjnej

RET

pusty lub PARAMSTRING

DATA

Opcjonalny. Data wyliczania danych z rozrachunków

TYP

Opcjonalny. Typ pozycji wg pola RODZAJ ze słownika typów pozycji windykacyjnych WNSLTP

STATUS

Opcjonalny. Status pozycji.

DATAOD, DATADO

Opcjonalny. Zakres dat pozycji.

STRONA

pusty, WN lub MA

zwraca

Jeśli RET=pusty:

W zależności od STRONA zwraca SALDO WN-MA, SUMĘ STRONY WN lub SUMĘ STRONY MA.

Jeśli RET=PARAMSTRING:

Zwraca paramString z wartościami: NALWN,NALMA,ODSWN,ODSMA,KSTWN,KSTMA,WN,MA,SALDO.

Opis

Funkcja agreguje informacje z pozycji sprawy windykacyjnej.


Przykłady

WNSprawa_SumaPozycji('ID_SPRAWY='&WNS:ID_SPRAWY)
=> 1.23

Zobacz również:

WNSprawa_Agreguj