WNSprawa_Agreguj
Agregacja spraw (moduł WI)

Składnia

WNSprawa_Agreguj(parParametry)

Parametry

RODZAJ_SPRAWY

0 - nieokreślona; 1 - czynszowa; 2 - fk; 3 - wkłady

ID

W przypadku sprawy czynszowej - identyfikator karty

FLT

Opcjonalny filtr spraw

EVAL

Wyrażenie do ewaluacji dla każdej sprawy.

Jeśli nie podano, to agregacja za pomocą funkcji WNSprawa_SumaPozycji.

AGG

SUM - sumuje wyrażenia EVAL (domyślne)

LIST - generuje listę wyników wyrażenia EVAL

<parametry funkcji WNSprawa_SumaPozycji>

W przypadku, gdy nie podano EVAL.
Pomija się parametr ID_SPRAWY.

zwraca

Nazwa statusu sprawy.

Opis

Funkcja agreguje informacje ze spraw windykacyjnych.


Przykłady

WNSprawa_Agreguj('RODZAJ_SPRAWY=1|ID='&KAR:ID_KART&'|EVAL=1|AGG=SUM')
=> 5

Zobacz również:

WNSprawa_SumaPozycji