WNS_CzyZakonczona
Czy sprawa jest zakończona (moduł WI)

Składnia

WNS_CzyZakonczona(parIDSprawy)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

zwraca

0 - nie

1 - tak

Opis

Funkcja zwraca, czy sprawa windykacyjna jest zakończona.


Przykłady

WNS_CzyZakonczona(WNS:ID_SPRAWY)
=> 1

Zobacz również:

-