WNMakro_Sprawa_Status
Status sprawy (moduł WI)

Składnia

WNMakro_Sprawa_Status(parIDSprawy)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

zwraca

Status sprawy.


Dostępne statusy:

zakończona

zakończona (uregulowana)

zakończona (nieściągalna)

zakończona (przedawniona)

zakończona (przeniesiona do nowej sprawy)

komornicza

wyrok z klauzulą wykonalności

tytuł z klauzulą wykonalności

tytuł wykonawczy

wyrok

pozew

przekazana do kancelarii

wewnętrzna

wprowadzona

Opis

Funkcja zwraca status sprawy.


Przykłady

WNMakro_Sprawa_Status(WNS:ID_SPRAWY)
=> 'przekazana do kancelarii'

Zobacz również:

-