WNMakro_Sprawa_Saldo
Saldo sprawy (moduł WI)

Składnia

WNMakro_Sprawa_Saldo(parIDSprawy,parCo)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parCo

NAL - należność - wn-ma

ODS - odsetki - wn-ma

KST - koszty - wn-ma

WN - obroty - strona WN

MA - obroty - strona MA

(pusty) - całe saldo sprawy - wn-ma

zwraca

Saldo na dzień GLO:DataAkt

Opis

Funkcja zwraca wybrany aspekt salda sprawy.


Przykłady

WNMakro_Sprawa_Saldo(WNS:ID_SPRAWY,'NAL')
=> '123.45'

Zobacz również:

-