WNMakro_Sprawa_OperatorProwadzacy
Dane operatora prowadzącego sprawę (moduł WI)

Składnia

WNMakro_Sprawa_OperatorProwadzacy(parIDSprawy,parCo)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parCo

Parametr jak w funkcji Pracownik

zwraca

Wybrane dane operatora

Opis

Funkcja zwraca informacje o operatorze prowadzącym sprawę.


Przykłady

WNMakro_Sprawa_OperatorProwadzacy(WNS:ID_SPRAWY,'in')
=> 'Jan Kowalski'

Zobacz również:

-