WNMakro_Sprawa_Nazwiska
Nazwiska kontrahentów w sprawie (moduł WI)

Składnia

WNMakro_Sprawa_Nazwiska(parIDSprawy,parCo)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parCo

0 - wszystkie nazwiska, po przecinku

1 - pierwsze nazwisko

2 - pierwsze nazwisko + w nawiasie liczba pozostałych

zwraca

Wybrane nazwiska, przy czym maksymalnie 100 znaków.

Opis

Funkcja zwraca nazwiska kontrahentów w sprawie.


Przykłady

WNMakro_Sprawa_Nazwiska(WNS:ID_SPRAWY,'2')
=> 'Jan Kowalski [+2]'

Zobacz również:

-