WNMakro_Sprawa_AdresKth
Adres pierwszego kontrahenta w sprawie (moduł WI)

Składnia

WNMakro_Sprawa_AdresKth(parIDSprawy,parCo)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parCo

Parametr przekazywany dalej do funkcji AdresKth

zwraca

Wybrany aspekt adresu.

Opis

Funkcja zwraca wybrany element adresu pierwszego kontrahenta w sprawie.


Przykłady

WNMakro_Sprawa_AdresKth(WNS:ID_SPRAWY,'0')
=> 'Jan Kowalski'

Zobacz również:

-