WNMakro_SprawaOkres
Okres zaległości w sprawie (moduł WI)

Składnia

WNMakro_SprawaOkres(parIDSprawy,parParametry)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Okres zaległości w sprawie

Opis

Funkcja zwraca okres zaległości w sprawie w formie tekstowej.


Przykłady

WNMakro_SprawaOkres(WNS:ID_SPRAWY,'')
=> 'za okres: 01.01.2000 - 31.12.2000'

Zobacz również:

-